Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

Powiatowy Urząd Pracy
w Mławie

ul. Wyspiańskiego 7
06-500 Mława

tel. 23 654 34 01, 655 19 96 fax. 23 654 34 04
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis internetowy Powiatu Mławskiego (link otwierany w nowym oknie)
PUP Mława
funduszedlamazowsza.eu
urzad przyjazny
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Benchlearning - po raz pierwszy w Polsce, po raz pierwszy w Mławie!

(2016-05-25)

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie jako jeden z dwóch urzędów w Polsce przystąpił do inicjatywy realizowanej przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia, zwanej benchlearningiem. W Polsce inicjatywa ta jest realizowana wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w ramach benchlearningu wystąpił w roli modelowego polskiego urzędu pracy.

Na podstawie Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. publiczne służby zatrudnienia wzmocniły swoją współpracę, tworząc Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia oraz podejmują różnego rodzaju inicjatywy, mające na celu wprowadzenie wspólnych i jednolitych rozwiązań wpływających na poprawę sytuacji na europejskim rynku pracy. Jedną z nich jest inicjatywa benchlearningu, której celem jest opracowanie i wdrożenie ogólnounijnych metod uczenia się. Metody te są rozpoznawane poprzez przeprowadzenie analiz porównawczych w różnych krajach  europejskich w obszarze rynku pracy i działalności publicznych służb zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w dn. 24.05.2016 r. gościł zagranicznych przedstawicieli Sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia, którzy w naszym Urzędzie w ramach wizyty studyjnej przeprowadzili analizę podejmowanych przez Urząd działań, realizacji procesów wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skierowanych do osób bezrobotnych i pracodawców. W skład delegacji zagranicznej weszli: Pan Jan Hendeliowitz - doradca ds. europejskich PSZ w Sieci i reprezentant duńskich PSZ, Pan Jarosław Hawrysz - przedstawiciel Komisji Europejskiej i administrator EFS w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Pan Claes-Göran Lock - przedstawiciel firmy ICON-kontraktatora Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za proces benchlearning. Wizyta zespołu europejskich oceniających poprzedzona była kilkumiesięcznymi przygotowaniami, m.in. PUP w Mławie zaangażowany był w opracowanie ankiety samooceny dotyczącej funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia w Polsce. Samoocena została przedstawiona zespołowi oceniających, by jeszcze przed wizytą w Urzędzie posiadali wiedzę teoretyczną, którą mogli przełożyć na praktyczne i realne stosowanie procesów wobec klientów PUP.

Zadaniem oceniających w trakcie wizyty analizującej było szczegółowe poznanie istoty procesów, stosowanych procedur i rozwiązań w polskich urzędach pracy na przykładzie naszego Urzędu oraz porównanie stosowanych systemów i rozwiązań z systemami w innych krajach Europy. Na podstawie tak przeprowadzonej analizy zostaną opracowane wytyczne dla Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie rynku pracy. Innymi słowy, z każdej takiej wizytacji oceniający wyłaniają najlepsze i najefektywniejsze rozwiązania zalecane do stosowania w krajach europejskich.

Oceniający poznali funkcjonowanie rozwiązań systemowych na polskim rynku pracy, prawo regulujące pracę urzędów pracy oraz konkretne rozwiązania  i procesy, jakim poddawani są klienci naszego Urzędu.

Jeden z oceniających wcielił się w osobę bezrobotną, która po raz pierwszy zgłasza się do Urzędu w celu rejestracji oraz skorzystania z dostępnej pomocy w aktywizacji zawodowej. Zadaniem pracowników PUP w Mławie było pokazanie ścieżki klienta w Urzędzie, począwszy od rejestracji w celu nabycia statusu bezrobotnego, po ustalenie profilu pomocy, opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), poradnictwo zawodowe przedstawienie konkretnej oferty wsparcia (oferty pracy, stażu, szkoleń i inne). Oceniający zainteresowani byli szczegółami dotyczącymi profilowania pomocy dla osób bezrobotnych oraz praktyczną realizacją IPD. Kolejnym etapem analizy była ścieżka pracodawcy, realizowana z PUP w Mławie – oceniający wcielił się w rolę zagranicznego pracodawcy, który zgłosił się do doradców klienta instytucjonalnego w celu złożenia oferty pracy. Przedstawiciele europejskich PSZ wyrazili swoje zadowolenie i pozytywną ocenę procesów realizowanych w naszym Urzędzie. Podkreślili również wysoki poziom obsługi oraz profesjonalne podejście do klienta Urzędu.

Ostatnim punktem wizytacji było zapoznanie oceniających z ideą ekonomii społecznej działającej na terenie powiatu mławskiego, z inicjatywy PUP w Mławie. Przedstawiciele Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia odwiedzili Spółdzielnię Socjalną RAZEM w Mławie, gdzie mogli zaobserwować w praktyce funkcjonowanie spółdzielni socjalnej oraz porozmawiać z jej członkami o tym przedsięwzięciu. Wizytatorzy byli pod wrażeniem entuzjazmu i energii członków spółdzielni oraz życzyli im powodzenia w dalszym rozwoju spółdzielni.

Kolejnym etapem podsumowującym przeprowadzoną analizę będzie opracowanie przez oceniających  raportu na temat funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia w Polsce oraz ciekawych, wartych promowania w całej Europie.

 

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 189719
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

***Zapraszamy bezrobotnych i poszukujących pracy do rejestracji przez Internet. Więcej informacji na https://www.praca.gov.pl ***